Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

P 253/2017 Os-1243/18, Stran 365
Okrajno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi tožnice Zavarovalnice Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, zoper toženko Mirsado Kandžić, Nestroygasse 19/3, Klagenfurt am Wörthersee 9020, zaradi plačila 7.903,57 EUR s pp, sklenilo:
Toženki se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marko Štamcar, Novi trg 11, 8000 Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese toženke vse do takrat, dokler toženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 1. 2018