Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

IV P 220/2017 Os-3650/17, Stran 365
Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi opr. št. IV P 220/2017 tožeče stranke Arnesa Mušića zoper toženo stranko Almiro Avdić, neznanega prebivališča, zaradi dodelitve mld. otroka, določitve preživnine in stikov, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega zastopnika odvetnika Marka Štamcarja, Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese tožene stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njeno prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 12. 2017