Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

P 9/2017 Os-1192/18, Stran 365
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Srečko Vrh, Dolnji Zemon 88, 6250 Ilirska Bistrica in 2. Miranda Vrh, Dolnji Zemon 88, 6250 Ilirska Bistrica, ki ju zastopa odvetnik mag. Bogomir Horvat iz Kopra, zoper toženo stranko: 1. Anton Dovgan, 1 Alee-Marcel Sembat, 92290 Okateny, Francija, neznanega bivališča, 2. Alexander Kodila, 25 Patrick Close, Greensborough, 3088 Victoria, Avstralia, neznanega bivališča, 3. Susann Kodila-Jones, 10 Naroo Place, Frankston, 3199 Victoria, Avstralia, neznanega bivališča, 4. Edward Kodila, P.O. Box 524, Heidelberg, 3084 Victoria, Avstralia in 5. Michael Kodila, 15 Virgillia Street, Blackburn North, 3130 Victoria, Avstralia, zaradi ugotovitve lastninske pravice (pcto. 1.500,00 EUR) po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika prvemu in drugemu tožencu ter tretji toženki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, prvemu tožencu Antonu Dovganu, 1 Alee-Marcel Sembat, 92290 Okateny, Francija, sedaj neznanega bivališča, drugemu tožencu Alexandru Kodili, 25 Patrick Close, Greensborough, 3088 Victoria, Avstralia, sedaj neznanega bivališča in tretji toženki Susann Kodila-Jones, 10 Naroo Place, Frankston, 3199 Victoria, Avstralia, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 23. 1. 2018 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo prvega in drugega toženca ter tretjo toženko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler prvi in drugi toženec ter tretja toženka ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 1. 2018