Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

VL 129882/2014 Os-3456/17, Stran 365
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 129882/2014 z dne 1. 10. 2014, ki je postal pravnomočen 14. 10. 2014, v zvezi s sklepom opr. št. VL 129882/2014 z dne 14. 4. 2017, ki je postal pravnomočen in izvršljiv 13. 5. 2017, je bila na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Danila Mavca, znak: 3/2017 z dne 25. 5. 2017, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, v izmeri 62,27 m2, ki se nahaja v P. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, parc. št. 1963/2, stavbe 2769, k.o. Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, zarubljena v korist upnika Mesarstvo Rešet Matjaž Krč s.p., Huje 9, Kranj, zaradi izterjave 581,90 EUR s pripadki.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 7. 11. 2017