Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

Št. 060-3/2018-1-DGZR Ob-1272/18, Stran 360
Na podlagi 6. in 7. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15), Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, objavlja
javni poziv 
za predložitev vlog za imenovanje samostojnih revizorjev in revizijskih komisij za projektno dokumentacijo za zaklonišča
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vabi k sodelovanju fizične osebe, ki bodo imenovane za samostojne revizorje projektne dokumentacije za zaklonišča in zavode, gospodarske družbe ter samostojne podjetnike, ki bodo imenovani za revizijske komisije za revizije projektne dokumentacije za zaklonišča.
Vloga za imenovanje za samostojnega revizorja mora vsebovati:
– ime in priimek ter stalno bivališče vlagatelja;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15);
– izjavo, s katero se vlagatelj obvezuje revizijo opraviti v največ 30 dneh po prejemu projektne dokumentacije;
– cenik storitev, iz katerega naj bo razvidna končna bruto cena na uro z vsemi vključenimi stroški.
Vloga za imenovanje za revizijsko komisijo mora vsebovati:
– naziv gospodarske družbe, zavoda ali samostojnega podjetnika in sedež;
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra oziroma overjena fotokopija priglasitvenega lista s.p.), iz katerega mora biti razvidna dejavnost projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja;
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17);
– ime in priimek ter stalno bivališče oseb – strokovnjakov, ki bodo kot izvedenci sodelovali v postopkih revizije projektne dokumentacije z navedbo vrste zaposlitve pri vlagatelju in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15) z navedbami referenc;
– izjavo, s katero se vlagatelj obvezuje revizijo opraviti v največ 30 dneh po prejemu projektne dokumentacije;
– cenik storitev, iz katerega naj bo razvidna končna bruto cena na uro za delo revizijske komisije z vsemi vključenimi stroški.
Ponudbe pričakujemo v 30 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije lahko dobite po tel. 01/471-18-54.
O izbiri bomo vlagatelje obvestili v 20 dneh po zaključku sprejemanja vlog.
Ministrstvo za obrambo, 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje