Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2115. Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, stran 6458.

  
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna razlaga, 20/17, 42/17 – popravek, 63/17 – popravek, 1/18 – obvezna razlaga in 23/18 – popravek) je bila ugotovljena napaka zarisa regulacijske linije krožišča na Smledniški cesti, po veljavnem OPPN Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljamo
P O P R A V E K 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
V kartografskem delu izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj se na karti list št. 35 (D2539) »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« uskladi regulacijska linija, tako, da se le-ta premakne cca 30 m južneje.
Popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-50/2018-1-(48/17)
Kranj, dne 11. junija 2018
 
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost