Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018

Kazalo

2770. Odredba o spremembi Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev, stran 8683.

  
Na podlagi drugega odstavka 189. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) in na predlog generalnega državnega tožilca, št. VDT-Tu-30/6/2017/9 z dne 24. 5. 2018 ter po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta, št. Dts 201/2017-10 z dne 28. 6. 2018 minister za pravosodje izdaja
O D R E D B O 
o spremembi Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev 
1. člen
V Odredbi o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev (Uradni list RS, št. 43/12, 45/12 – popr. in 52/13) se v 2. členu v preglednici, vrstica
»
v Kopru
v Postojni
Okrajno sodišče v Postojni in 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
v Piranu
Okrajno sodišče v Piranu
v Sežani
Okrajno sodišče v Sežani
« 
spremeni tako, da se glasi:
»
v Kopru
v Postojni
Okrajno sodišče v Postojni in 
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(uskladitev) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s to odredbo do začetka uporabe te odredbe.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 701-56/2018
Ljubljana, dne 8. avgusta 2018
EVA 2018-2030-0032
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost