Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018

Kazalo

2767. Uredba o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa, stran 8681.

  
Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa 
1. člen 
V Uredbi o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06 in 46/14 – ZON-C) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(hramba karte v registru naravnih vrednot) 
Karta iz nove priloge 2 uredbe se začne hraniti kot podatek o zavarovanih območjih v registru naravnih vrednot v 15 dneh od uveljavitve te uredbe.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-47/2018
Ljubljana, dne 1. avgusta 2018
EVA 2017-2550-0106
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost