Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2105. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6436.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 31. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. 
Nepremičnini katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 3005/28 (ID 6864727), se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. 
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris zaznambe grajenega javnega dobra v zemljiški knjigi.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2018-15
Sežana, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost