Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2100. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti, stran 6430.

  
Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter tretjega odstavka 70. in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 31. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti 
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti.
2. člen 
– KRAJEVNA SKUPNOST AVBER
Svet KS ima 7 članov. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naslednja naselja: AVBER, PONIKVE, DOBRAVLJE, GRADNJE in RAŠA, v kateri se voli 7 članov Sveta KS.
– KRAJEVNA SKUPNOST DANE PRI SEŽANI
Svet KS ima 5 članov. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naselje DANE PRI SEŽANI, v kateri se voli 5 članov Sveta KS.
– KRAJEVNA SKUPNOST DUTOVLJE
Svet KS ima 9 članov. V krajevni skupnosti se določi 6 volilnih enot.
1. volilna enota obsega naselje DUTOVLJE.
V 1. volilni enoti se voli 2 člana
2. volilna enota obsega naselje KREPLJE
V 2. volilni enoti se voli 1 član
3. volilna enota obsega naselje SKOPO
V 3. volilni enoti se voli 2 člana
4. volilna enota obsega naselji KOPRIVA in BRJE PRI KOPRIVI
V 4. volilni enoti se voli 2 člana
5. volilna enota obsega naselje KRAJNA VAS
V 5. volilni enoti se voli 1 član.
6. volilna enota obsega naselje GODNJE
V 6. volilni enoti se voli 1 član.
– KRAJEVNA SKUPNOST KAZLJE
Svet KS ima 5 članov. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naselje KAZLJE, v kateri se voli 5 članov Sveta KS.
– KRAJEVNA SKUPNOST LOKEV
Svet KS ima 7 članov. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naselji LOKEV in PRELOŽE PRI LOKVI, v kateri se voli 7 članov Sveta KS.
– KRAJEVNA SKUPNOST PLISKOVICA
Svet KS ima 7 članov. V krajevni skupnosti se določi 5 volilnih enot.
1. volilna enota obsega naselje: PLISKOVICA.
V 1. volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega naselje KOSOVELJE
V 2. volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota obsega naselje VELIKI DOL.
V 3. volilni enoti se voli 2 člana.
4. volilna enota obsega naselje TUBLJE PRI KOMNU.
V 4. volilni enoti se voli 1 član.
5. volilna enota obsega naselje KREGOLIŠČE.
V 5. volilni enoti se voli 1 član.
– KRAJEVNA SKUPNOST POVIR
Svet KS ima 9 članov. V krajevni skupnosti se določi 5 volilnih enot.
1. volilna enota obsega naselje BRESTOVICA PRI POVIRJU.
v 1. volilni enoti se voli 1 član.
2. volilna enota obsega naselje PLEŠIVICA.
V 2. volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota obsega naselje GORENJE PRI DIVAČI.
V 3. volilni enoti se voli 2 člana.
4. volilna enota obsega naselje ŽIRJE.
V 4. volilni enoti se voli 2 člana.
5. volilna enota obsega naselje POVIR.
V 5. volilni enoti se voli 3 člane.
– KRAJEVNA SKUPNOST SEŽANA
Svet KS ima 12 članov. V krajevni skupnosti se določi 12 volilnih enot.
1. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Gradišče
2. Levstikova
3. Partizanska cesta (parne h. št. od 2 do vklj. 46)
4. Pod borovci
5. Pod Taborom
6. Prečna
7. Sejmiška pot
8. Stranska pot
9. Ulica Mare Husove
10. Cankarjeva (h. št. 2 in 4)
11. Repentaborska cesta
12. Trg osvoboditve
V 1. volilni enoti se voli 1 član.
2. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Cankarjeva (h. št. 1, 3, 6, 8, 10)
2. Partizanska cesta (parne h. št. od 48 do vklj. 68a)
3. Ulica Ivana Rozmana
4. Ulica Jožeta Pahorja (h. št. 1, 2 in 4)
5. Ulica Nika Šturma
6. Ulica Ivana Turšiča (h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 in 24)
V 2. volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Partizanska cesta (h. št. od 70 do vklj. 155)
2. Ulica Ivana Turšiča (h. št. 1, 3, 5, 7, 9)
3. Ulica I. Tankovske brigade
4. Cesta na Lenivec
5. Kraška
6. Ulica Jožeta Pahorja (h. št. 3)
7. Cesta na Polane
V 3. volilni enoti se voli 1 član.
4. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška cesta (h. št. 2 in 4)
2. Kosovelova
3. Partizanska cesta (neparne h. št. od 15 do vklj. 71d)
4. Ulica 1. maja
5. Srebrničeva
6. Kidričeva
7. Kolodvorska
8. Skladiščna
9. Stjenkova
10. Ulica Pinka Tomažiča
11. Vojkova
12. Orleška cesta (h. št. 40)
V 4. volilni enoti se voli 1 član.
5. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška cesta (h.št. 1, 3, 5, 7, 7a, 9 in 11)
2. Partizanska cesta (neparne h. št. od 1 do vklj. 13)
3. Trg 28. avgusta
4. Ulica Mirka Pirca
5. Benčičeva
6. Brkinčeva
7. Cesta na Bršljanovec
8. Cesta v Ograde
9. Igriška
10. Mirna pot
11. Pod Planino
12. Pod Sablanico
13. Pod Sedovnikom
14. Rožna pot
15. Sežanska
16. Skalna pot
17. Sončna pot
18. Starovaška pot
19. Ulica Antona Bonete
20. Lipiška cesta (h. št. 15 in 25)
21. Kratka pot
22. Ulica Eme Starc
23. Ulica Ruže Petelinove
24. Ulica talcev
25. Vodovodna
26. Devinska
27. Krpanova pot
28. Na bregu
29. Osojna pot
30. Pod gozdom
31. Pregljeva
32. Regentova
33. Stara pot
34. Strma pot
35. Ulica Iga Grudna
36. Vidmašče
37. Vileniška
38. Jamarska
39. Kamnarska
40. Ulica Petra Kozlerja
41. Ulica Avgusta Černigoja
V 5. volilni enoti se voli 1 član.
6. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov ter naselje:
1. Bazoviška cesta (h. št. 6, 13, 13a,13b, 16 in 18)
2. Gradnikova
3. Gregorčičeva
4. Kajuhova
5. Kettejeva
6. Lipiška cesta (od h. št. 2 do vklj. 48, razen h. št. 15 in 25)
7. Lokavska cesta
8. Orleška cesta (h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in 16)
9. Tomšičeva
10. Ulica Darka Marušiča
11. Ulica Franca Segulina
12. Ulica Mihaele Škapinove
13. Volaričeva
14. LIPICA
V 6. volilni enoti se voli 1 član.
7. volilna enota obsega naselje:
ORLEK
V 7. volilni enoti se voli 1 član.
8. volilna enota obsega naselje:
VOGLJE
V 8. volilni enoti se voli 1 član.
9. volilna enota obsega naselje:
DOL PRI VOGLJAH
V 9. volilni enoti se voli 1 član.
10. volilna enota obsega naselje:
VRHOVLJE
V 10. volilni enoti se voli 1 član.
11. volilna enota obsega naselje:
ŠMARJE PRI SEŽANI
V 11. volilni enoti se voli 1 član.
12. volilna enota obsega naselje:
MERČE
V 12. volilni enoti se voli 1 član.
– KRAJEVNA SKUPNOST ŠTJAK
Svet KS Štjak ima 7 članov. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naselja ŠTJAK, KRTINOVICA, RAVNJE, SELO, GRADIŠČE PRI ŠTJAKU, POLJANE PRI ŠTJAKU, BOGO, HRIBI, PRISTAVA, MAHNIČI, NOVA VAS in DOLENJE
V 1. volilni enoti se voli 7 članov Sveta KS.
– KRAJEVNA SKUPNOST ŠTORJE
Svet KS ima 5 članov. V krajevni skupnosti se določijo 3 volilne enote.
1. volilna enota obsega naselji ŠTORJE in SENADOLICE
V 1. volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega naselje MAJCNI
V 2. volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota obsega naselje PODBREŽE.
V 3. volilni enoti se voli 1 član.
– KRAJEVNA SKUPNOST TOMAJ
Svet KS ima 11 članov. V krajevni skupnosti se določi 6 volilnih enot.
1. volilna enota obsega naselje TOMAJ.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega naselje KRIŽ.
V 2. volilni enoti se voli 3 člane.
3. volilna enota obsega naselje ŠEPULJE.
V 3. volilni enoti se voli 2 člana.
4. volilna enota obsega naselje UTOVLJE.
V 4. volilni enoti se voli 1 član.
5. volilna enota obsega naselje FILIPČJE BRDO.
V 5. volilni enoti se voli 1 član.
6. volilna enota obsega naselje GRAHOVO BRDO
V 6. volilni enoti se voli 1 član.
– KRAJEVNA SKUPNOST VRABČE
Svet KS ima 7 članov. V krajevni skupnosti se določi 1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naslednja naselja: VRABČE, JAKOVCE, TABOR, VELIKO POLJE, SELA, STOMAŽ, RAZGURI, GRIŽE.
V 1. volilni enoti se voli 7 članov Sveta KS.
3. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 61/98, 30/02, 67/06, 45/10, 46/14).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2018-12
Sežana, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost