Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2085. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6401.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US., 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15) v povezavi s 1. točko 125. člena Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 25. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se odvzame naslednjim nepremičninam:
– katastrska občina 2275 Plave parcela št. 1955/2, ID znak: parcela 2275 1955/2,
– katastrska občina 2275 Plave parcela št. 1955/3, ID znak: parcela 2275 1955/3,
– katastrska občina 2275 Plave parcela št. 1955/6, ID znak: parcela 2275 1955/6,
– katastrska občina 2276 Deskle parcela št. 4116/2, ID znak: parcela 2276 4116/2.
2. člen 
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Pravnomočna odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0004/2018-5
Kanal ob Soči, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost