Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2084. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode, stran 6401.

  
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 41/14, 42/16) in Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 25. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode 
1. člen 
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode (Uradni list RS, št. 51/08) (v nadaljevanju pravilnik).
2. člen 
Spremeni se 12. člen pravilnika in se po novem glasi:
»Lastna udeležba uporabnika, ki je upravičen do subvencioniranega prevoza pitne vode, znaša za prevoz 8 m3 vode 18,00 EUR oziroma 2,25 EUR/m3, ko je dobavljena manjša količina vode. Lastno udeležbo se obračuna po naslednjih postavkah, v odvisnosti od količine pa sorazmerni delež:
Delni strošek prevoza na m3
=
1,84 EUR
+ 22 % DDV
=
0,41 EUR
2,25 EUR
Delni strošek prevoza za 8 m3:
=
14,75 EUR
+ 22 % DDV 
=
3,25 EUR
18,00 EUR
Morebitno spremembo lastne udeležbe uporabnika sprejme občinski svet.«
3. člen 
V pravilniku se spremeni vsebina 14. člena, ki se glasi:
»Občina uporabniku poleg lastne udeležbe v ceni prevoza na računu zaračuna tudi količino dobavljene vode po trenutno veljavni potrjeni ceni pitne vode v občini z vključeno morebitno subvencijo in DDV.«
4. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0004/2018-18
Kanal ob Soči, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost