Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2077. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških skupnosti in o določitvi števila članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig, stran 6381.

  
Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2), prvega odstavka 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18) in 65. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 28. redni seji dne 6. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških skupnosti in o določitvi števila članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig 
1. člen 
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v svete vaških skupnosti in število članov svetov vaških skupnosti za naselja:
– naselje Brest
– naselje Dobravica
– naselje Draga
– naselji Golo in Selnik
– naselje Gornji Ig
– naselje Ig
– naselje Iška Loka
– naselje Iška vas
– naselje Iška
– naselje Kot
– naselje Kremenica
– naselje Matena
– naselje Podgozd
– naselje Podkraj
– naselje Sarsko
– naselje Staje
– naselje Strahomer
– naselje Suša
– naselje Škrilje
– naselje Tomišelj
– naselji Visoko in Rogatec nad Želimljami
– naselje Vrbljene
– naselje Zapotok.
2. člen 
(1) Za volitve članov sveta vaških skupnosti se določi 23 volilnih enot, ki zajemajo območja 25 naselij.
(2) V posameznih volilnih enotah se število članov vaškega sveta določi glede na število prebivalcev naselja.
3. člen 
(1) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Brest, se določi 1. volilna enota, ki zajema območje naselja Brest
– volijo se 4 člani vaškega sveta
(2) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Dobravica, se določi 2. volilna enota, ki zajema območje naselja Dobravica
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(3) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Draga, se določi 3. volilna enota, ki zajema območje naselja Draga
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(4) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Golo in Selnik, se določi 4. volilna enota, ki zajema območje naselja Golo in naselja Selnik
– volijo se 4 člani vaškega sveta
(5) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Gornji Ig, se določi 5. volilna enota, ki zajema območje naselja Gornji Ig
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(6) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Ig, se določi 6. volilna enota, ki zajema območje naselja Ig
– voli se 7 članov vaškega sveta
(7) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Iška Loka, se določi 7. volilna enota, ki zajema območje naselja Iška Loka
– volijo se 4 člani vaškega sveta
(8) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Iška vas, se določi 8. volilna enota, ki zajema območje naselja Iška vas
– volijo se 4 člani vaškega sveta
(9) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Iška, se določi 9. volilna enota, ki zajema območje naselja Iška
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(10) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Kot, se določi 10. volilna enota, ki zajema območje naselja Kot
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(11) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Kremenica, se določi 11. volilna enota, ki zajema območje naselja Kremenica
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(12) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Matena, se določi 12. volilna enota, ki zajema območje naselja Matena
– volijo se 4 člani vaškega sveta
(13) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Podgozd, se določi 13. volilna enota, ki zajema območje naselja Podgozd
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(14) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Podkraj, se določi 14. volilna enota, ki zajema območje naselja Podkraj
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(15) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Sarsko, se določi 15. volilna enota, ki zajema območje naselja Sarsko
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(16) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Staje, se določi 16. volilna enota, ki zajema območje naselja Staje
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(17) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Strahomer, se določi 17. volilna enota, ki zajema območje naselja Strahomer
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(18) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Suša, se določi 18. volilna enota, ki zajema območje naselja Suša
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(19) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Škrilje, se določi 19. volilna enota, ki zajema območje naselja Škrilje
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(20) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Tomišelj, se določi 20. volilna enota, ki zajema območje naselja Tomišelj
– volijo se 4 člani vaškega sveta
(21) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Visoko in Rogatec nad Želimljami, se določi 21. volilna enota, ki zajema območje naselja Visoko in naselja Rogatec nad Želimljami
– volijo se 4 člani vaškega sveta
(22) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Vrbljene, se določi 22. volilna enota, ki zajema območje naselja Vrbljene
– volijo se 3 člani vaškega sveta
(23) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Zapotok, se določi 23. volilna enota, ki zajema območje naselja Zapotok
– volijo se 4 člani vaškega sveta.
4. člen 
Člane vaškega sveta se voli po večinskem volilnem sistemu.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete vaških skupnosti na območju Občine Ig in njihovih pristojnosti (Uradni list RS, št. 25/96).
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-003/2018-122
Ig, dne 7. junija 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost