Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2066. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj, stran 6375.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 5. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95, 15/96, 69/98, 73/98, 51/10 in 38/14) se spremeni prvi odstavek 5. člena, tako da glasi:
»Svet KS volijo volivci, ki imajo volilno pravico v skladu z zakonom.«
2. člen 
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
»Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija.«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-1/95
Črnomelj, dne 5. junija 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost