Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2062. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 6372.

  
Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 13/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 25. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
I. ODVAJANJE ODPADNIH VODA 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
Odvajanje odpadne vode
m3
0,0815 €
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka (DN)
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena za faktor
15 in 20
1
507
507
0,6790
25 in 32
3
11
33
2,0371
40
10
1
10
6,7902
50
15
3
45
10,1853
65
30
0
0
20,3707
80 in 90
50
5
250
33,9511
100 in 125
100
0
0
67,9022
150
200
0
0
135,8043
II. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
– storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
Čiščenje 
odpadne vode
m3
0,2635 €
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka (DN)
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena za faktor (EUR)
15 in 20
1
507
507
0,2542
25 in 32
3
11
33
0,7627
40
10
1
10
2,5424
50
15
3
45
3,8163
65
30
0
0
7,6272
80 in 90
50
5
250
12,7121
100 in 125
100
0
0
25,4242
150
200
0
0
50,8483
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
III. PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE VSEBIN IZ GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 
Do zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti upravljavca se storitve vezane na prevzemanje in čiščenje komunalne odpadne vode in blata iz greznic in MKČN obračunavajo po naročenih in izvedenih storitvah, po naslednjem ceniku upravljavca:
Opis storitve
Cena za odvoz brez DDV v EUR
Praznjenje greznice in odvoza blata v naselju Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3
70,00
Praznjenje greznice in odvoza blata izven naselja Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3
75,00
Predelava blata na ČN za 1 m3
4,18
IV. PRIČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. 7. 2018.
Št. 354-0003/2016-5
Cerkno, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost