Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2061. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, stran 6371.

  
Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17– v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 25. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 
I. 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Vodarina
Količina dobavljene pitne vode
Na m3 dobavljene vode
m3
0,4884 €
– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka v DN
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena za faktor (EUR)
15 in 20
1
1216
1216
3,5041
25 in 32
3
41
123
10,5122
40
10
1
10
35,0406
50
15
3
45
52,5608
65
30
0
0
105,1217
80 in 90
50
5
250
175,2028
100 in 125
100
0
0
350,4056
150
200
0
0
700,8112
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 7. 2018.
Št. 355-0002/2016-4
Cerkno, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost