Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2054. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom, stran 6365.

  
Na podlagi drugega in petega odstavka 169. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Agencija za energijo
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom 
1. člen 
V Aktu o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 43/14 in 2/15) se osmi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(8) Pristojni organ oziroma krizna skupina določi in izvede aktivnosti, s katerimi skuša odpraviti vzroke oziroma zmanjšati učinke motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja zgodnjega opozarjanja. Pri tem uporablja postopke in ukrepe iz 4. člena tega akta ali druge potrebne ukrepe in aktivnosti. Pristojni organ oziroma krizna skupina na stopnji zgodnjega opozarjanja ne uporablja aktivnosti ali ukrepov, ki bi preprečevali delovanje trga z zemeljskim plinom.«.
2. člen 
Sedmi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Pristojni organ oziroma krizna skupina določi in izvede aktivnosti, s katerimi skuša odpraviti vzroke oziroma zmanjšati učinke motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja pripravljenosti. Pri tem uporablja postopke in ukrepe iz 6. člena tega akta ali druge potrebne ukrepe in aktivnosti. Pristojni organ oziroma krizna skupina na stopnji pripravljenosti ne uporablja aktivnosti ali ukrepov, ki bi preprečevali delovanje trga z zemeljskim plinom.«.
3. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(objava) 
Pristojni organ na svoji spletni strani objavi, s katerimi pristojnimi organi sosednjih držav članic EU sodeluje na področju zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-4/2017-05/228
Maribor, dne 17. maja 2018
EVA 2017-2430-0077
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost