Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2052. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu oštevilčenja, stran 6358.

  
Na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – Odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu oštevilčenja 
1. člen 
V Splošnem aktu o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 62/13 in 107/13 – popr.) se v prvem odstavku za osmo točko doda nova deveta točka, ki se glasi: »9. M2M/IoT je komunikacijska tehnologija, kjer se podatki med napravami ali aplikacijami prenesejo samodejno z manjšim posredovanjem človeka ali brez njega. (npr. daljinski nadzor, vzdrževanje v industrijskih IoT aplikacijah, telemetrija, ipd.).
Dosedanje deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta in sedemnajsta točka postanejo deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta in osemnajsta točka.
2. člen 
V 8. členu splošnega akta se za devetim odstavkom dodata deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Območje oštevilčenja z nacionalno smerno kodo (NDC): A = {9} in B = {1}, je namenjeno negeografskim številkam, ki se uporabljajo v fiksnih in mobilnih javnih omrežjih za potrebe storitev komunikacije med napravami (M2M/IoT).
Nacionalna (značilna) številka (N(S)N) za M2M/IoT storitve ima dolžino 12 mest in je sestavljena iz NDC kode 91 in naročniške številke, kar je predstavljeno v obliki
AB CDEFGHIJKL.
(11) Številke iz desetega odstavka tega člena se dodeljujejo in vračajo v blokih po 10.000, 100.000, 1.000.000 ali 10.000.000 številk.
Bloki v obsegu 10.000.000 številk se dodeljujejo v območjih: A = {9}, B = {1}, C = {0,1,2}.
Bloki v obsegu 1.000.000 številk se dodeljujejo v območjih: A = {9}, B = {1}, C = { 3, 4, 5, 6}.
Bloki v obsegu 100.000 številk se dodeljujejo v območjih: A = {9}, B = {1}, C = {7, 8}.
Bloki v obsegu 10.000 številk se dodeljujejo v območjih: A = {9}, B = {1}, C = {9}.
Agencija dodeljuje številke po vrstnem redu prostih številk iz vsakega območja.«
3. člen 
Priloga, ki je navedena v 3. členu in je sestavni del splošnega akta, se nadomesti s prilogo tega splošnega akta.
4. člen 
Ta splošni akt prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-5/2018/15
Ljubljana, dne 11. junija 2018
EVA 2018-3130-0021
mag. Tanja Muha l.r.
direktorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti