Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018

Kazalo

2046. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, stran 6347.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 
1. člen 
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15 in 60/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88), spremenjeno z:
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2017/1009 z dne 13. marca 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija in svinca v filtrskem steklu in steklu za standarde odsevnosti zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 153 z dne 16. 6. 2017, str. 21),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2017/1010 z dne 13. marca 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v ležalnih skodelah in pušah za nekatere kompresorje s hladilnim sredstvom zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 153 z dne 16. 6. 2017, str. 23),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2017/1011 z dne 15. marca 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v belem steklu za optične uporabe zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 153 z dne 16. 6. 2017, str. 25),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2017/1975 z dne 7. avgusta 2017 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija v večbarvnih svetlečih diodah (LED) za uporabe v sistemih za prikazovanje zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 281 z dne 31. 10. 2017, str. 29) in
– Direktivo (EU) 2017/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L št. 305 z dne 21. 11. 2017, str. 8).«.
2. člen 
V tretjem odstavku 2. člena se za osmo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– orgle.«.
3. člen 
V 3. členu se za 27. točko pika nadomesti z vejico in doda nova 28. točka, ki se glasi:
»28. “necestni premični stroji, ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike“ pomeni stroje z vgrajenim lastnim virom energije ali s trakcijskim pogonom z zunanjim virom energije, katerih obratovanje med delovnim časom zahteva bodisi premičnost bodisi neprekinjeno ali polprekinjeno premikanje med nizom stalnih delovnih mest, in ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike.«.
4. člen 
V drugem odstavku 4. člena se:
– v 1. točki za šesto alinejo podpičje nadomesti z vejico in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– EEO, uvrščeno v kategorijo 11 iz Priloge I Direktive 2011/65/ES in je dana na trg pred 22. julijem 2019;.«;
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ponovno uporabljene rezervne dele, pod pogojem, da se ponovna uporaba opravi v zaključenem krogu sistemov vračanja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in je potrošnik obveščen o ponovni uporabi rezervnih delov:
– pridobljene iz EEO, dane na trg pred 1. julijem 2006, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 1. julijem 2016,
– pridobljene iz medicinskih pripomočkov ali instrumentov za spremljanje in nadzor, danih na trg pred 22. julijem 2014, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2024,
– pridobljene iz in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2016, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2026,
– pridobljene iz instrumentov za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2027,
– pridobljene iz druge EEO, ki je zunaj področja uporabe Direktive 2002/95/ES in ki je dana na trg pred 22. julijem 2019, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2029.«.
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati 22. julija 2018, spremenjeni 2., 3. in 4. člen pa se začnejo uporabljati 12. junija 2019.
Št. 0070-24/2018
Ljubljana, dne 6. junija 2018
EVA 2018-2711-0015
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti