Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

2000. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje, stran 6111.

  
Na podlagi 57.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 in 21/18 – ZNOrg) in v zvezi z drugim odstavkom 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/17) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje (Uradni list RS, št. 30/18) se v 6. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Center ima na svojem sedežu organizirani skupno splošno službo in skupno strokovno službo.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Center ima službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev organizirano izven sedeža, in sicer na Enoti Ljutomer.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-26/2018
Ljubljana, dne 6. junija 2018
EVA 2018-2611-0054
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost