Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1998. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno, stran 6108.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 20. redni seji dne 6. 6. 2018 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno 
I. 
Sprejme se obvezna razlaga določb o odmikih iz 100. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 105/13, 28/15 – teh. popr., 101/15 – obvezna razlaga).
Določbe 100. člena, ki določajo posebne prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju: PIP) za oblikovanje v ureditveni enoti (x) – posamični objekti s svojstvenim oblikovanjem, se v 2) odstavku razlagajo tako, da za objekte, ki imajo višino kapne lege oziroma roba venca do 8,0 m nad urejenim terenom, velja odmik (4 m) brez pisnega soglasja sosedov. Za morebitni manjši odmik od 4 m pa velja skupni PIP iz 2. odstavka 77. člena: »Manjši odmiki od 4 m so dopustni s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.«
Nadalje se naslednja določba razlaga tako, da velja: Manjši odmik od 4 m je brez soglasja soseda dopusten v območjih ohranjanja kulturne dediščine, kjer so objekti lahko z eno ali več stranicami postavljeni na parcelno mejo.
II. 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno.
III. 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 430-0002/2013-100
Mokronog, dne 6. junija 2018
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost