Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1996. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza, stran 6106.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. do 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. seji dne 5. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13, 81/13 in 56/17) – v nadaljevanju: ZN.
2. člen 
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela ZN) 
(1) V drugem odstavku 4. člena se na koncu stavka »Proti naselju se mora ohraniti vsaj 50-metrski zeleni pas kot vizualna in zvočna bariera.« doda naslednje besedilo: »od objektov, ki so vir hrupa.«.
(2) V tretjem odstavku 4. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Na severovzhodni fasadi proizvodne hale Akrapovič se prizida razširitev za potrebe kuhinje in nadstreška.«.
(3) V 5. členu se doda nov štiriintrideseti odstavek, ki se glasi:
»Na severovzhodni fasadi proizvodne hale Akrapovič se prizida razširitev za potrebe kuhinje in nadstreška. Razširitev naj sledi linijam obstoječega objekta. Novogradnje se po višini, oblikovanju strehe in vrsti kritine prilagodijo obstoječemu objektu. Odstopanja so dovoljena zaradi tehnoloških potreb in zahtev vsebine razširitve objekta.«.
3. člen 
(vpogled v spremembe in dopolnitve ZN) 
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled v prostorih Občine Črnomelj.
4. člen 
(veljavnost sprememb in dopolnitev ZN) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2018
Črnomelj, dne 5. junija 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti