Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1989. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 6096.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice – UPB (Uradni list RS, št. 17/18) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarješke Toplice je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 29. redni seji dne 22. 5. 2018 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice 
I. 
Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2018 za vse uporabnike:
Oskrba 
s pitno vodo
Cena 
v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec 
Omrežnina priključka DN 1 faktor 1
10,4697
11,4643
Omrežnina priključka DN 3 faktor 3
31,4091
34,3930
Omrežnina priključka DN 10 faktor 10
104,6970
114,6432
Omrežnina priključka DN 15 faktor 15
157,0455
171,9648
Omrežnina priključka DN 50 faktor 50
523,4850
573,2161
Omrežnina priključka DN 80 faktor 100
1.046,9700
1.146,4322
Omrežnina priključka DN 100 faktor 200
2.093,9400
2.292,8643
Vodarina v m3
0,9032
0,9890
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018 za vse uporabnike:
Odvajanje 
odpadnih voda
Cena 
v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
Omrežnina priključka DN 20 faktor 1
7,8588
8,6054
Omrežnina priključka DN 25 faktor 3
23,55764
25,8162
Omrežnina priključka DN 40 faktor 10
78,5880
86,0539
Omrežnina priključka DN 50 faktor 15
117,8820
129,0808
Omrežnina priključka DN 80 faktor 50
392,9400
430,2693
Omrežnina priključka DN 100 faktor 100
785,8800
860,5386
Omrežnina priključka DN 150 faktor 200
1.571,7600
1.721,0772
Stroški izvajanja storitve v m3
0,1610
0,1763
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018 za vse uporabnike:
Čiščenje 
odpadnih voda
Cena 
v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
Omrežnina priključka DN 20 faktor 1
5,00001
5,4751
Omrežnina priključka DN 25 faktor 3
15,0003
16,4253
Omrežnina priključka DN 40 faktor 10
50,0010
54,7511
Omrežnina priključka DN 50 faktor 15
75,0015
82,1266
Omrežnina priključka DN 80 faktor 50
250,0049
273,7554
Omrežnina priključka DN 100 faktor 100
500,0100
547,5110
Omrežnina priključka DN 150 faktor 200
1.000,0200
1.095,0219
Stroški izvajanja storitve v m3
0,9964
1,0911
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2018 za vse uporabnike:
Prevzem 
grezničnih gošč
Cena 
v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
Omrežnina priključka DN 20 faktor 1
2,01135
2,3143
Omrežnina priključka DN 25 faktor 3
6,3405
6,9428
Omrežnina priključka DN 40 faktor 10
21,1350
23,1428
Omrežnina priključka DN 50 faktor 15
31,7025
34,7142
Omrežnina priključka DN 80 faktor 50
105,6749
115,7140
Omrežnina priključka DN 100 faktor 100
211,3500
231,4283
Omrežnina priključka DN 150 faktor 200
422,7000
462,8565
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3604
0,3946
Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za leto 2018 za vse uporabnike:
Prevzem blata 
iz MKČN
Cena 
v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
Omrežnina priključka DN 20 faktor 1
2,01135
2,3143
Omrežnina priključka DN 25 faktor 3
6,3405
6,9428
Omrežnina priključka DN 40 faktor 10
21,1350
23,1428
Omrežnina priključka DN 50 faktor 15
31,7025
34,7142
Omrežnina priključka DN 80 faktor 50
105,6749
115,7140
Omrežnina priključka DN 100 faktor 100
211,3500
231,4283
Omrežnina priključka DN 150 faktor 200
422,7000
462,8565
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3604
0,3946
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih 
in bioloških odpadkov
Cena 
v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0028
0,0031
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0844
0,0924
SKUPAJ za kg
0,0871
0,0954
Št. 354-0017/2018-4
Šmarješke Toplice, dne 22. maja 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti