Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1987. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Šentjur, stran 6095.

  
Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US; v nadaljevanju ZVRK) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 21. redni seji 22. maja 2018 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Šentjur 
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Šentjur, ki bodo 18. novembra 2018.
2. člen 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana oziroma kandidati za župana imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, če je za njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov iz tega člena ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo, ki ga morajo organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana dostaviti občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana oziroma kandidatu za župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šentjur v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2018-3(232)
Šentjur, dne 22. maja 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost