Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1984. Odlok o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur, stran 6083.

  
Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in četrtega odstavka 73. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 21. redni seji dne 22. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur 
1. člen 
Ta odlok določa število članov sveta posameznih krajevnih skupnosti v Občini Šentjur ter volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, vključno s številom članov, ki se volijo v posameznih volilnih enotah.
2. člen 
Sveta krajevnih skupnosti Dolga Gora in Vrbno - Podgrad štejeta pet članov, sveti krajevnih skupnosti Kalobje, Loka pri Žusmu, Prevorje in Grobelno štejejo sedem članov, sveti krajevnih skupnosti Gorica pri Slivnici, Dramlje, Planina pri Sevnici, Ponikva, Blagovna in Šentjur - Rifnik štejejo devet članov, svet Mestne skupnosti Šentjur pa šteje enajst članov.
3. člen 
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se določijo volilne enote, njihov obseg ter število članov sveta, ki se volijo v volilni enoti, in sicer:
Krajevna skupnost Dolga Gora (pet članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Dolga Gora
5
Krajevna skupnost Vrbno - Podgrad (pet članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Vrbno
3
2. volilna enota
Podgrad (razen hišnih št. od 9 do 10a), Cesta Valentina Orožna – hišne št. 5a, 15, 17, 19, 23, 25, 27 in od 29 dalje
2
Krajevna skupnost Kalobje (sedem članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Kalobje, Podlešje
2
2. volilna enota
Trno, Trška Gorca
1
3. volilna enota
Planinca, Osredek, Jazbin vrh
1
4. volilna enota
Vodice pri Kalobju
1
5. volilna enota
Kostrivnica – od hišne št. 1 do 16 b
1
6. volilna enota
Kostrivnica – od hišne št. 17 dalje
1
Krajevna skupnost Loka pri Žusmu (sedem članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Loka pri Žusmu – hišne št. od 1 do 25, od 35 do 48 in od 105 dalje
2
2. volilna enota
Loka pri Žusmu – hišne št. od 26 do 34 in od hišne št. 49 do 104
2
3. volilna enota
Dobrina
2
4. volilna enota
Hrastje
1
Krajevna skupnost Prevorje (sedem članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Lopaca
1
2. volilna enota
Dobje pri Lesičnem
1
3. volilna enota
Košnica
1
4. volilna enota
Krivica
2
5. volilna enota
Straška Gorca
1
6. volilna enota
Žegar
1
Krajevna skupnost Grobelno (sedem članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Grobelno od hišne št. 100 dalje
2
2. volilna enota
Tratna pri Grobelnem
2
3. volilna enota
Stopče
1
4. volilna enota
Bezovje pri Šentjurju
1
5. volilna enota
Brezje pri Slomu
1
Krajevna skupnost Gorica pri Slivnici (devet članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Gorica pri Slivnici, Tratna ob Voglajni, Rakitovec 
3
2. volilna enota
Voglajna, Turno, Vezovje
1
3. volilna enota
Bukovje pri Slivnici
1
4. volilna enota
Javorje, Drobinsko
1
5. volilna enota
Paridol, Jelce
1
6. volilna enota
Voduce, Vodice pri Slivnici
1
7. volilna enota
Slivnica pri Celju, Sele
1
Krajevna skupnost Dramlje (devet članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Dramlje, Laze pri Dramljah (od hišne št. 10 dalje)
1
2. volilna enota
Trnovec pri Dramljah, Laze pri Dramljah (od hišne št. 1 do 9a)
1
3. volilna enota
Straža na Gori, Zgornje Slemene, Spodnje Slemene, Jazbine
1
4. volilna enota
Šedina, Vodule od hišne št. 9 dalje, Zalog pod Uršulo
1
5. volilna enota
Svetelka
1
6. volilna enota
Jarmovec 
1
7. volilna enota
Pletovarje, Grušce, Vodule od hišne št. 1 do vključno 8
1
8. volilna enota
Marija Dobje
1
9. volilna enota
Razbor
1
Krajevna skupnost Planina pri Sevnici (devet članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Planina pri Sevnici
2
2. volilna enota
Planinska vas, Planinski vrh, Podvine od hišne št. 10 dalje
1
3. volilna enota
Doropolje, Vejice, Golobinjek pri Planini
1
4. volilna enota
Prapretno, Visoče, Podpeč nad Marofom
1
5. volilna enota
Šentvid pri Planini, Podvine od hišne št. 1 do vključno 9, Podpeč pri Šentvidu, Podlog pod Bohorjem
2
6. volilna enota
Brdo, Tajhte
1
7. volilna enota
Loke pri Planini, Hrušovje
1
Krajevna skupnost Ponikva (devet članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Ponikva, Uniše, Boletina
3
2. volilna enota
Hotunje, Zagaj pri Ponikvi
2
3. volilna enota
Ostrožno pri Ponikvi, Bobovo pri Ponikvi, Dobovec pri Ponikvi
1
4. volilna enota
Lutrje, Slatina pri Ponikvi
1
5. volilna enota
Okrog, Srževica
1
6. volilna enota
Podgaj, Ponkvica, Zgornje Selce
1
Krajevna skupnost Blagovna (devet članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Primož pri Šentjurju
1
2. volilna enota
Lokarje (razen hišne št. 17a, 18, 19, 19a, 20 in 20a)
1
3. volilna enota
Dole
1
4. volilna enota
Repno in Goričica od hišne št. 1 do vključno 17e
1
5. volilna enota
Zlateče pri Šentjurju
1
6. volilna enota
Cerovec
1
7. volilna enota
Proseniško – hišne št. 16a, 16b, 17-33, od 44 dalje
1
8. volilna enota
Proseniško – od hišne št. 1 do 16, 16c, 16d, 16e, 33a, od 34 do 43a
1
9. volilna enota
Goričica od hišne št. 18 dalje
1
Krajevna skupnost Šentjur - Rifnik (devet članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Cesta Kozjanskega odreda – del (od hišne št. 26 do 59, 74, 74a in 76), Sončna ulica, Leskovškova ulica, Ilirska ulica, Cesta pod Rifnikom, Cesta na Goro, Prijateljeva ulica, Pod gozdom, Cesta na Rifnik, Delavska ulica, Obrtna ulica, Industrijska ulica, Rifnik (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 21, 21a, 23, 23a, 23b, 24, 24a, 24b)
2
2. volilna enota
Črnoliška ulica, Cesta Kozjanskega odreda – del (od hišne št. 60 do 73, hišna št. 75 in od 77 dalje), Lepa pot, Goriška ulica, Črnolica, Rifnik (hišne št. 22, 22a, od 25 do 30, 32, 33, 34, 35), Gregorčičeva ulica, Aškerčeva ulica, Tartinijeva ulica, Lahova ulica, Poljska ulica, Cvetna ulica
3
3. volilna enota
Cesta Leona Dobrotinška – hišne št. od 26 dalje, Šibenik, Jakob pri Šentjurju, Vodruž, Sotensko pod Kalobjem, Rifnik (hišne št. od 10 do vključno 20, hišna št. 34a in od 36 dalje), Cesta na grad, Pod Resevno
3
4. volilna enota
Krajnčica
1
Mestna skupnost Šentjur (enajst članov sveta):
 
Število članov
1. volilna enota
Cesta Leona Dobrotinška – hišne št. od 1 do 9, Cesta Valentina Orožna – hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, od 8a do vključno 8d, od 9 do vključno 12 in hišna št. 14, Drofenikova ulica, Kolodvorska ulica, Ljubljanska cesta, Ulica Dušana Kvedra – hišne št. od 5 do 14c, 16, od 19 do 20, od 23 do 27, 30, od 33 do 36, od 38 do 40 in hišna št. 44, Lesna ulica, Mestni trg
2
2. volilna enota
Cesta Kozjanskega odreda – hišne št. od 1 do 25a, Cesta na kmetijsko šolo, Na Razgled, Prešernova ulica – od hišne št. 11 dalje, Trubarjeva ulica, Ulica Blaža Kocena, Ulica I. celjske čete, Ulica Matije Gubca, Ulica Toneta Seliškarja, Ulica Tončke Čečeve 
2
3. volilna enota
Cesta Miloša Zidanška, Na Lipico, Pešnica, Ulica talcev, Lokarje – del (hišne št. 17a – 20a), Podgrad – del (hišne št. od 9 do 10a), Na Livadi, Benjaminova ulica
2
4. volilna enota
Pod Rebrami, Ulica skladateljev Ipavcev, Na Tičnico, Pod Vrbco, Svetinova ulica, Ulica A. M. Slomška, Ulica Dušana Kvedra – hišne št. 15, 17, 18, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 37 in od 41 do 43a, Prešernova ulica – hišne št. od 1 do 10, Ulica Franja Vrunča, Liškova ulica
2
5. volilna enota
Hruševec, Cankarjeva ulica, Cesta Leona Dobrotinška – hišne št. od 10 do 26, Cesta na Brdo, Gajstova pot, Jerinova ulica, Maistrova ulica, Romihova ulica, Ulica Franja Malgaja, Ulica Franja Žagarja, Ulica II. bataljona, Vrtna ulica, Zvezdna ulica, Ripšlova ulica
2
6. volilna enota
Kameno, Botričnica
1
4. člen 
Po sprejemu tega akta se novonastale hišne številke oziroma ulice uvrstijo v volilne enote posameznih krajevnih skupnosti skladno s kartografskimi podlagami po legi zemljišč oziroma stavb.
5. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 40/13 in 56/14).
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2013
Šentjur, dne 22. maja 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost