Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1976. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1, stran 6076.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 32. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o tehničnem popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1 
1. člen
Sprejme se tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1 (Uradni list RS, št. 52/13), ki se nanaša na lokacijske pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo manj zahtevnih objektov in opornih zidov.
2. člen 
Popravi se 17. člen (lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo manj zahtevnih objektov in opornih zidov) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1 (Uradni list RS, št. 52/13), in sicer se pri minimalnih odmikih objekta od parcelne meje doda določilo »oziroma so lahko tudi manjši, če so za njih pridobljena pisna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč«, tako, da sedaj glasi:
Minimalni odmik objekta od parcelne meje je:
– za stavbe (stanovanjski ali stanovanjsko-poslovni objekti predvideni po OPPN) minimalno 4,00 m, oziroma so lahko tudi manjši, če so za njih pridobljena pisna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
3. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0014/2018
Prebold, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost