Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1974. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6060.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15, 66/17 in 61/17 – GZ) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 21. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom se ustanovi grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Pivka na sledečih nepremičninah:
– parc. št. 4235/25 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak 2501 4235/25), parkirišče
– parc. št. 4235/27 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak 2501 4235/27), parkirišče in pot
– parc. št. 4251/11 katastrske občine 2501 Petelinje (ID znak 2501 4251/11), parkirišče.
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Pivka z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2018
Pivka, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost