Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Pivka, stran 6058.

  
Na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11, 52/12 in 101/13) je Občinski svet Občine Pivka na 21. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Pivka 
1. člen 
Dopolni se 2. člen odloka tako, da se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Priznanja se lahko podeli tudi posthumno.«.
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 6. člena Odloka o priznanjih Občine Pivka tako, da se za besedo mapo črta besedilo »na kateri je odtisnjen grb Občine Pivka«.
Spremeni se tudi četrti odstavek 6. člena tako, da se za besedo škatlo črta besedilo »z odtisnjenim grbom Občine Pivka«.
3. člen 
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se v drugi alineji za besedo skupnostim doda besedo », skupinam«.
Črta se zadnji stavek, ki se glasi: »V posameznem letu se podeli največ eno plaketo (ali po prvi ali po drugi alineji).«.
4. člen 
Spremeni se drugi odstavek 8. člena tako, da se za besedo mapo črta besedilo »na kateri je odtisnjen grb Občine Pivka«.
5. člen 
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se črta zadnji stavek, ki se glasi: »V posameznem letu se podeli največ dve priznanji.«.
6. člen 
Spremeni se tudi drugi odstavek 10. člena tako, da se za besedo mapo črta besedilo »na kateri je odtisnjen grb Občine Pivka«.
7. člen 
Spremeni se 11. člen odloka v celoti in se glasi:
»Vsa priznanja (častni občan, plaketa, priznanje) Občine Pivka se podeljuje občanom Občine Pivka in tudi posameznikom, ki niso občani Občine Pivka vendar so s svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu Občine Pivka.«.
8. člen 
Spremeni se zadnji stavek 13. člena odloka tako, da se glasi: »Člani komisije in funkcionarji Občine Pivka ne morejo biti predlagani za priznanja.«.
9. člen 
Vsi ostali členi Odloka o priznanjih Občine Pivka (Uradni list RS, št. 116/08, 95/09) ostanejo nespremenjeni.
10. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2018
Pivka, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti