Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci, stran 6055.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 25. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci 
1. člen 
Spremenijo in dopolnijo se členi Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 50/12, 68/13, 79/13, 34/14, 39/16 in 49/16), tako da se na novo glasijo:
spremeni se 5. člen
– doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Za parcele št. 1469/7, 1417/15 in 1456/3, ki se delno nahajajo v območju PE-2 se v celoti uporabljajo funkcionalna merila in pogoji določeni za območje z oznako PE-1 in PE-11 (17. člen odloka)«.
spremeni in dopolni se 22. člen
– doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Za parcele št. 1469/7, 1417/15 in 1456/3, ki se delno nahajajo v območju PE-2 se v celoti uporabljajo oblikovna merila in pogoji določeni za območje z oznako PE-1 in PE-11 (18. člen odloka)«.
spremeni in dopolni se 23. člen
– doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(15) Za parcele št. 1469/7, 1417/15 in 1456/3, ki se delno nahajajo v območju PE-2 se v celoti uporabljajo pravila glede določanja gradbenih parcel in komunalnega opremljanja zemljišč določena za območje z oznako PE-1 in PE-11 (19. člen odloka)«.
spremeni in dopolni se 24. člen
– doda se nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Za parcele št. 1469/7, 1417/15 in 1456/3, ki se delno nahajajo v območju PE-2 se v celoti uporabljajo druga merila in pogoji določeni za območje z oznako PE-1 in PE-11 (20. člen odloka)«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 169-25/2018
Odranci, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost