Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1941. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 5993.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 29. 5. 2018 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 31. 5. 2018 sprejela naslednje
S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se deseta alineja 74. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»– odloča o odvzemih vseh strokovnih in znanstvenih naslovov, razen o odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti«.
2. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se 94. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Študent lahko v skladu z zakonom pridobi poseben status ali status študenta s posebnimi potrebami. Status pridobi študent s sklepom pristojnega organa članice na podlagi vloge v skladu s pravilnikom univerze, ki ga sprejme senat univerze.
Članica s pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti študentov s statusom iz prejšnjega odstavka tega člena.«
3. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
prof. dr. Borut Božič l.r.
Predsednik UO UL
prof. dr. Igor Papič l.r.
Predsednik Senata UL 
Rektor UL

AAA Zlata odličnost