Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1933. Odločba o soglasju k Spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja, ustanove, stran 5986.

  
Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi 12. člena in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi predloga za izdajo soglasja k Spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja, ustanova, s sedežem v Novi Gorici, Erjavčeva 2, naslednjo
O D L O Č B O 
o soglasju k Spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja, ustanove 
1. Ministrstvo za zdravje izdaja soglasje k Spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja, ustanove, ki jih je sprejela ustanoviteljica družba Contall d.o.o., poslovne storitve, Nova Gorica, Ulica Vinka Vodopivca 28, Kromberk, Nova Gorica, ki jo zastopa direktorica Peršolja Darja in o katerem je bil pri notarki Katjuši Gorjan, Ulica XXX. divizije 23, 5000 Nova Gorica, sestavljen notarski zapis SV-582/2016 6. julija 2016, na podlagi katerega se namen ustanove spremeni tako, da se glasi:
»Namen ustanove je splošno koristen in trajen.
Ustanova se ustanavlja za:
– opravljanje dejavnosti, ki promovirajo zdravje, kakovost življenja,
– opravljanje dejavnosti, ki vplivajo na in omogočajo učinkovitejše vključevanje oseb s posebnimi potrebami in invalidov v družbo,
– zbiranje sredstev za delovanje in obnovo bolnišničnega oddelka v Stari Gori,
– osveščanje javnosti o potrebah bolnišničnega oddelka v Stari Gori,
– zbiranje donacij za bolnišnični oddelek v Stari Gori,
– koordiniranje transakcij med donatorji in bolnišničnim oddelkom v Stari Gori,
– organizacija dogodkov, srečanj in promocije z namenom izpolnjevanja namena Fundacije.«.
2. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 093-44/2016-
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2018-2711-0048
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost