Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1931. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti, stran 5985.

  
Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07) in za izvajanje drugega odstavka 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) izdaja ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti 
1. člen 
V Pravilniku o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti (Uradni list RS, št. 80/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(1) Prostorski prikaz tras planinskih poti se prikaže z linijami, lokacije katerih so določene s koordinatami lomov v državnem koordinatnem sistemu z natančnostjo, ki ustreza natančnosti merila 1:5 000.
(2) Če je prostorski prikaz planinske poti namenjen evidentiranju planinske poti v zemljiškem katastru, mora geodetski načrt, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino, izdelavo in uporabo geodetskih načrtov, namenjen za pripravo projektne dokumentacije za graditev objektov, vsebovati še podatke o dejanski rabi zemljišč in katastrsko vsebino.
(3) Prostorski prikaz planinske poti mora biti izdelan v digitalni obliki. Tehnična pravila za posredovanje podatkov v evidenco se objavijo na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje kot sestavni del tehničnih pravil za posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-171/2018
Ljubljana, dne 5. junija 2018
EVA 2018-2550-0054
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 
 
Soglašam! 
 
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost