Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1930. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju s čolni, stran 5985.

  
Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o upravljanju s čolni 
1. člen 
V Pravilniku o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05, 103/05 in 104/09) se črta četrti odstavek 2. člena.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
2. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen 
(1) Oseba, ki je v tujini pridobila dokazilo o usposobljenosti za upravljanje čolna ali VHF GMDSS postaje, lahko upravlja čoln, za katerega dokazilo velja.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki upravlja čoln ali VHF GMDSS postajo, mora imeti med plovbo pri sebi:
– veljavno dokazilo o usposobljenosti za upravljanje čolna ali VHF GMDSS postaje, pridobljeno od pristojnega organa v tujini, in
– če dokazilo o usposobljenosti za upravljanje čolna ali VHF GMDSS postaje ni izdano v angleškem ali italijanskem jeziku, tudi prevod listine v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku.
(3) Če oseba v tujini ni pridobila dokazila o usposobljenosti za upravljanje čolna ali VHF GMDSS postaje, mora imeti za upravljanje čolna ali z VHF GMDSS postajo potrdilo v skladu s tem pravilnikom.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-160/2018/17
Ljubljana, dne 25. maja 2018
EVA 2018-2430-0032
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost