Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1899. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5669.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr 110/13) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. maja 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Občina Žalec ukine status javnega dobra zemljiščih:
– parc. št. 2122/8 k.o. 994 – Zalog,
– parc. št. 1008/28 k.o. 1021 – Liboje,
– parc. št. 1692/10 k.o. 979 – Ponikva in
– parc. št. 1717/2 k.o. 1020 – Pongrac.
II. 
V zemljiški knjigi se pri nepremičninah ID znak parcela 994 2122/8 in ID znak parcela 1021 1008/28 izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Žalec, pri nepremičninah ID znak parcela 979 1692/10 in ID znak parcela 1020 1717/2 pa se vknjiži lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544, do celote.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0013/2018
Žalec, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti