Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1898. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Žalec, stran 5669.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11 in 98/13), in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. maja 2018 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Žalec
I. 
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Žalec.
II. 
Organizatorji volilne kampanje list kandidatov za člane občinskega sveta, katerim so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Žalec imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evrov za vsak dobljeni glas.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila, ki ga organizator predloži v roku, ki ga določa zakon Občinskemu svetu Občine Žalec in Računskemu sodišču.
III. 
Organizatorji volilne kampanje za župana, ki so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 evrov za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu glasovanja za župana.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev razvidnega iz poročila, ki ga organizator predloži v roku, ki ga določa zakon Občinskemu svetu Občine Žalec in Računskemu sodišču.
IV. 
Organizatorju volilne kampanje iz II. in III. točke tega sklepa se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
V. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2018
Žalec, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost