Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1895. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 5665.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/16) je Občinski svet Občine Tolmin na 30. seji dne 22. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,6585 EUR/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
EUR/priključek
DN20
2,8517
DN25
8,5551
DN40
28,5170
DN50
42,7755
DN80
142,5850
DN100
285,1700
DN150
570,3400
III. 
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0020/2018
Tolmin, dne 23. maja 2018
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost