Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1894. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 5665.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 30. seji dne 22. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,2248 EUR/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
EUR/priključek
DN20
2,0083
DN25
6,0249
DN40
20,0830
DN50
30,1245
DN80
100,4150
DN100
200,8300
DN150
401,6600
III. 
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0020/2018
Tolmin, dne 23. maja 2018
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost