Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1884. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice, stran 5656.

  
Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 29. redni seji z dne 22. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice 
I. 
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Predsednik volilne komisije: mag. Fredi Bančov, Družinska vas 40b, 8220 Šmarješke Toplice;
Namestnica predsednika: Marinka Udovč, Vinica pri Šmarjeti 20, 8220 Šmarješke Toplice;
Član I.: Jožef Kočevar, Gradenje 40, 8210 Šmarješke Toplice;
Namestnik člana I.: Matej Janškovec, Družinska vas 6, 8220 Šmarješke Toplice;
Član II.: Vojko Kragelj, Zbure 42, 8220 Šmarješke Toplice;
Namestnica člana II.: Majda Lah, Radovlja 36 c, 8220 Šmarješke Toplice;
Član III.: David Lužar, Gorenja vas pri Šmarjeti 81, 8220 Šmarješke Toplice;
Namestnik člana III.: Jože Žagar, Šmarjeta 68 a, 8220 Šmarješke Toplice.
II. 
Sedež občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice je Šmarjeta 66, 8210 Šmarješke Toplice.
III. 
Občinski volilni komisiji začne teči mandat po poteku mandata občinske volilne komisije, imenovane s sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice št. 032-0005/2014, z dne 17. junij 2014.
IV. 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2018
Šmarjeta, dne 22. maja 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost