Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1860. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 5618.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 27. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,3414 € /m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek
do DN20
1,7197
DN25
5,1591
DN40
17,1970
DN50
25,7955
DN80
85,9850
DN100
171,9700
DN150
343,9400
III. 
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. junijem 2018.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2014-27.redna
Bovec, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost