Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1859. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 5617.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 27. redni seji dne 24. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,9912 €/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek
do DN20
2,9315
DN25
8,7945
DN40
29,3150
DN50
43,9725
DN80
146,5750
DN100
293,1500
DN150
586,3000
III. 
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. junijem 2018.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2014-27.redna
Bovec, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost