Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1847. Sklep o uporabi Smernic ESMA o sodelovanju med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014, stran 5573.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic ESMA o sodelovanju med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 14. člena Uredbe (EU) št. 909/2014 in v skladu s 16. členom Uredbe (EU) 1095/20101 izdal Smernice o sodelovanju med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 (v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju agencija) in ESMA.
(3) Namen smernic je zagotoviti skupno, enako in dosledno uporabo določenih zahtev glede sodelovanja organov, v skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka 14. člena Uredbe (EU) št. 909/2014.
(4) Smernice zajemajo naslednja vidika sodelovanja med organi:
– posvetovanje med organi, vključenimi v postopek izdaje dovoljenj centralni depotni družbi vložnici, v skladu s 17. členom Uredbe (EU) št. 909/2014 in
– obveščanje med pristojnimi organi matične države članice in pristojnimi organi države članice gostiteljice v zvezi s postopkom iz tretjega do sedmega odstavka 23. člena Uredbe (EU) št. 909/2014 glede centralne depotne družbe, ki želi prvič opravljati storitve iz drugega odstavka 23. člena navedene uredbe na ozemlju druge države članice ali ki želi spremeniti obseg takih storitev.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
S tem sklepom agencija določa uporabo smernic za agencijo kot pristojnim organom, opredeljenim v prvem odstavku 11. člena Uredbe (EU) št. 909/2014.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-5/2018-3
Ljubljana, dne 28. maja 2018
EVA 2018-1611-0037
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.
1 ESMA – Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti