Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1845. Sklep o uporabi Priporočil o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku, stran 5572.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Priporočil o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku 
1. člen 
(Namen in področje uporabe priporočil) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka člena 16Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 28. marca 2018 objavil Priporočila o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku (v nadaljevanju: priporočila), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Priporočila iz prvega odstavka tega člena podrobneje opredeljujejo nadzorniške zahteve do institucij, ki ali uporabljajo ali nameravajo uporabljati storitve v oblaku, kot te opredeljuje 3. točka 2. poglavja priporočil.
(3) Priporočila se uporabljajo za:
1. finančne institucije, kot so opredeljene v členu 4(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010 in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v členu 4(2)(i) Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe priporočil) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo priporočil za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji,
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upoštevala določbe priporočil v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2018.
Ljubljana, dne 16. maja 2018
Primož Dolenc l.r.
Namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost