Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1842. Pravilnik o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja, stran 5567.

  
Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) izdaja ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico za finance
P R A V I L N I K 
o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa vsebina vprašalnikov za pridobivanje podatkov o lastnostih posebnih enot vrednotenja, ki se vrednotijo po modelih vrednotenja: model za bencinske servise (PNB), model za elektrarne (PNE) in model za pristanišča (PNP).
2. člen 
(1) Z vprašalniki se za vse modele vrednotenja iz prejšnjega člena pridobi podatke o parcelah, stavbah in delih stavb, ki sestavljajo posebno enoto vrednotenja, ter podatke o osebi, ki opravlja dejavnost.
(2) Lokacija parcel, stavb in delov stavb se opredeli z identifikacijsko številko parcele, stavbe ali dela stavbe, določeno v skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin.
(3) Vsaki parceli in vsakemu delu stavbe se navede delež v obliki površine, ki pripada posebni enoti vrednotenja.
(4) Kot podatki o osebi, ki opravlja dejavnost, se za fizične osebe navedejo osebno ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča in naslov za vročanje, za pravne osebe pa se navedejo ime, matična številka in naslov.
3. člen 
(1) Za model za elektrarne (PNE) se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– oznaka merilnega mesta,
– delež osebe, ki opravlja dejavnost,
– vrsta vira energije,
– električna moč na pragu elektrarne,
– toplotna moč na pragu elektrarne, če elektrarna soproizvaja ogrevno toploto ali tehnološko paro,
– prihodki od prodaje električne energije in sistemskih storitev,
– količina proizvedene električne energije na pragu,
– količina prodane rezerve delovne moči za sekundarno in terciarno regulacijo frekvence,
– cena prodane električne energije na enoto,
– podatki o prejetih podporah,
– stroški materiala, storitev in dela, povezani s proizvodnjo električne energije,
– stroški dajatev in drugi stroški, povezani s proizvodnjo električne energije,
– podatki o življenjski dobi, obnovah in nadgradnjah elektrarne,
– podatki o električni in toplotni moči, življenjski dobi, obnovah in nadgradnjah za vsak blok, če ima elektrarna več kot en blok.
(2) Za model za pristanišča (PNP) se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– tip pristanišča,
– število privezov v morju,
– število privezov v hangarju,
– število privezov na suhem,
– prihodki pristaniške dejavnosti,
– stroški pristaniške dejavnosti.
(3) Za model za bencinske servise (PNB) se z vprašalnikom pridobijo naslednji podatki:
– količina prodanih motornih goriv,
– stroški nakupa motornih goriv,
– stroški materiala, storitev in dela, povezani s prodajo motornih goriv,
– stroški dajatev in drugi stroški, povezani s prodajo motornih goriv.
(4) Podatki se z vprašalniki lahko pridobivajo za tekoče in za pretekla obdobja.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-198/2018
Ljubljana, dne 14. maja 2018
EVA 2018-2550-0060
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 
 
Soglašam! 
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti