Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1448. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica, stran 4762.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 17. 4. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju študentov Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/17) se v 5. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Štipendija se po tem pravilniku ne more dodeliti za izobraževalni program na ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja od ravni, ki jo je vlagatelj že dosegel.«
2. člen 
2. točka 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»2. Imajo v preteklem študijskem letu glede na leto za katero se oddaja vloga, povprečno oceno opravljenih obveznosti:
– najmanj 8.00, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu A, določenem v 4. členu,
– najmanj 8.50, če so študentje izobraževalnih programov v sklopu B, določenem v 4. členu.
Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.«
7. točka 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»7. Niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.«
3. člen 
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dodatek za bivanje pridobi študent, če v času študija biva v kraju študija in k vlogi predloži eno od naslednjih dokazil:
– fotokopijo najemne pogodbe, sklenjeno za študijsko leto za katero se uveljavlja dodatek,
– potrdilo študentskega doma.«
4. člen 
Ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-10/2018-0203-12
Slovenska Bistrica, dne 17. aprila 2018
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti