Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1433. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava, stran 4719.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17) je Občinski svet Občine Lendava na 20. /redni/ seji dne 12. 4. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o prenehanju veljavnosti Pravilnika za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava 
1. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 48/12 in 25/13).
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03503-0001/2012-10
Lendava, dne 12. aprila 2018
 
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost