Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1410. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B), stran 4633.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2018.
Št. 003-02-4/2018-26
Ljubljana, dne 27. aprila 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZBIRKAH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (ZZPPZ-B) 
1. člen
V Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15) se v 5. členu za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za posamezne zbirke podatkov iz Priloge 1 (NIJZ 16, NIJZ 25, NIJZ 25.1, NIJZ 26, NIJZ 26.1, NIJZ 26.2, NIJZ 53.1 in NIJZ 53.2) so določeni upravičenci do podatkov iz zbirke.«.
Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko upravljavec zbirk podatkov NIJZ 16, NIJZ 25, NIJZ 25.1, NIJZ 26, NIJZ 26.1, NIJZ 26.2, NIJZ 53.1 in NIJZ 53.2 iz Priloge 1 za podatke iz teh zbirk brez plačila stroškov pridobiva podatke iz drugih zbirk podatkov iz Priloge 1, lahko tudi le z uporabo EMŠO ali ZZZS številke (identifikacijske številke zavarovane osebe).«.
2. člen
V Prilogi 1 se:
– zaporedna številka NIJZ 16 se spremeni tako, da se glasi:
– zaporedna številka NIJZ 25 spremeni tako, da se glasi:
– za zaporedno številko NIJZ 25 doda nova zaporedna številka NIJZ 25.1, ki se glasi:
– zaporedna številka NIJZ 26 spremeni tako, da se glasi:
– za zaporedno številko NIJZ 26 dodata novi zaporedni številki NIJZ 26.1 in NIJZ 26.2, ki se glasita:
– za zaporedno številko NIJZ 53 dodata novi zaporedni številki NIJZ 53.1 in NIJZ 53.2, ki se glasita:
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 052-04/18-1/20
Ljubljana, dne 19. aprila 2018
EPA 2606-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti