Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1277. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, stran 4293.

  
Za izvrševanje osmega odstavka 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) in 7. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski 
1. člen 
V Pravilniku o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 39/10, 29/12 in 97/12) se v drugem odstavku 6. člena za besedno zvezo »trenerjev reprezentanc« doda besedilo »in vrhunskih športnikov, ki so dosegli starost 45 let, pa pogodbe o zaposlitvi za vojaka zaradi starosti ne morejo podaljšati,«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-12/2018-10
Ljubljana, dne 23. aprila 2018
EVA 2018-1911-0008
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo