Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

348. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2018, stran 1131.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 29. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 1/2018 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1244/41 k.o. Leskovec.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-4/2018-O507
Krško, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.