Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

347. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2018, stran 1130.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) in 3. člena Odloka o občinskih taksah v občini Krško (Uradni list RS, št. 107/07) je Občinski svet Občine Krško na 29. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2018 
I. 
Osnovna vrednost točke iz taksnih tarif Odloka o občinskih taksah v občini Krško znaša 0,05 EUR/točko.
II. 
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Slovenije in znaša 101,7.
III. 
Nova vrednost točke za obračun občinskih taks se določi v vrednosti 0,05085 EUR. Pri posamičnem obračunu občinske takse se vrednost za plačilo zaokrožuje na dve decimalni mesti.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018-O408
Krško, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.