Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

345. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah, stran 1130.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 29. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
1. člen 
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95, 8/99, 124/08, 26/17) se v prvem odstavku 4. člena črta 18. točka.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2008-O602
Krško, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.